Vi gjør vårt ytterste for at dine eiendeler lagres sikkert og trygt hos oss. En sikker lagringsplass med god adgangskontroll og overvåkning er viktig både for deg og oss.

Som leietaker er det viktig å tenke over forsikringen ved leie av lager. Som leietaker hos Inbox Minilager AS er dere selv ansvarlig for å forsikre de eiendeler som lagres.

Forsikringsselskapene har forskjellige vilkår for dekning av eiendeler som er lagret utenfor bopel. Det kan derfor være smart å sjekke om du trenger ekstra forsikring for å dekke dine eiendeler på et eksternt lager.