Hva kan ikke lagres?

Som leietaker hos Inbox Minilager AS er det kun du som har tilgang til din lagerbod. Vi som utleier og andre leietakere må derfor kunne stole på at du følger våre retningslinjer for lagring og norsk lov.

Vi minner om at lagerboden er personlig og at fremleie ikke er lov.

Følgende produkter skal ikke lagres:

  • Matvarer og andre datovarer
  • Gassbeholdere til grill o.l
  • Eksplosiver
  • Bensin og andre brannfarlige væsker
  • Giftige stoffer
  • Spesialavfall
  • Andre gjenstander og materialer som trenger spesielle omgivelser for lagring. Se emballasje.

Før lagring av bensinmotorer, for eksempel båtmotorer, gressklippere m.m så må batterier kobles av og bensintanker tømmes.